Customer Care No : +91 98250 10637


Ayukalp UAP Pharma
Manufacture & Exporter of Ayurvedic & Herbal medicine
RASA/RASAYAN/ VATI / GUTIKA

Product Name Packing
Agni Kumar Rasa 80 Tab
Agni Tundi Vati 80 Tab
Antra Vriddhihar Gutika 40 Tab
Aptantrakari Vati 40 & 80 Tab
Amla Pittantak Ras ( Loha ) 5 & 10 gm
Arjunabhra 5 & 10 gm
Arsha Kuthar Rasa 40 & 80 Tab
Arshoghni Vati 20 & 40 Tab
Anand Bhairav Rasa 80 Tab
Arogya Vardhani Gutika ( Rasa ) 40,80 & 200 Tab
Ichhabhedi Rasa 40 & 80 Tab
Udiyaditya Rasa 40 Tab
Unmad Gaj Kesari Rasa 40 & 80 Tab
Ekangvir Rasa 40 Tab
Eladi Gutika 40 Tab
Kafkuthar Rasa 80 Tab
Kafketu Rasa 80 Tab
Kankayan Gutika 40 Tab
Kamdudha Rasa 5 & 10 gm
Kameshwar Modak (Bhang Yukta) 40 Tab
Kutaj Ghan Vati 40 & 80 Tab
Kanth Sudharak Vati 5 & 10 gm
Krimi Kuthar Rasa 40 & 80 Tab
Krimi Mudgar Rasa 80 Tab
Kravyad Rasa 20 & 40 Tab
Khadiradi Vati 40 Tab
Gangadhar Rasa (Ahifen Yukta) 40 & 80 Tab
Gandhak Vati 40 & 80 Tab
Gandhak Rasayan 40 & 80 Tab
Garbhapal Rasa 40 & 80 Tab
Gashhar Vati 40 & 80 Tab
Gulmakalanal Rasa 20 & 40 Tab
Chitrakadi Gutika 40 Tab
Chandanadi Vati 20 & 40 Tab
Chandra Kala Rasa 40 & 80 Tab
Chandraprabha Vati 40,80 & 200 Tab
Chandramrita Vati 40 Tab
Jalodarari Rasa 80 Tab
Tapyadi Loha 20 & 40 Tab
Tarkeshwar Rasa 40 & 80 Tab
Tribhuvan Kiriti Rasa 80 Tab
Trivikram Rasa 3, 5, & 10 gm
Dhatri Loha 20 & 40 Tab
Navjivan Rasa 40 & 80 Tab
Navayas Loha 20 & 40 Tab
Nasta Pushpantak Rasa 40 & 80 Tab
Nityanand Rasa 20 & 40 Tab
Naripativallabh Rasa 80 Tab
Panchamrit Parpati 5, & 10 gm
Piyushvalli Rasa 80 Tab
Punarnavadi Mandur 40,80 & 200 Tab
Puspadhanva Rasa 40 & 80 Tab
Pratap Lankeshwar Rasa 40 & 80 Tab
Pradararipu Rasa 80 Tab
Pradarari Loha 40 Tab
Pradarantak Rasa 20 & 40 Tab

Product Name Packing
Prabhakar Vati 40 & 80 Tab
Pranada Gutika 40 & 80 Tab
Bahumutrantak Rasa 40 & 80 Tab
Brahmi Vati 40 & 80 Tab
Bolbaddha Rasa 5 & 10 gm
Brihat Shankh Vati 40 & 80 Tab
Manmathabhra Rasa 40 & 80 Tab
Madhurantak Vati 40 & 80 Tab
Mallasindur ( Kupipakwa) 3 & 5 gm
Mahajvarankush Rasa 40 & 80 Tab
Maha Manjisthadi Ghanvati 40 & 80 Tab
Maharasnadi Ghanvati 40 & 80 Tab
Mahavatvidhvansan Rasa 5 gm
Mamejava Ghanvati 40 & 80 Tab
Manikya Rasa 5 & 10 gm
Mrityunjay Rasa 40 & 80 Tab
Yakritplihari Loha 20 & 40 Tab
Raktastambhan Gutika 40 Tab
Rajpravartini Vati 40 & 80 Tab
Rasaparpati 10 gm
Rasa Sindur ( Kupipakwa ) 3 & 5 gm
Ramban Rasa 40 & 80 Tab
Laghu Malini Vasant 40 & 80 Tab
Lavangadi Vati 40 & 80 Tab
Lasunadi Vati 40 & 80 Tab
Laxmi Vilas Rasa 40 & 80 Tab
Loknath Rasa 20 & 40 Tab
Lilavilas Rasa 40 Tab
Vyoshadi Vati 40 Tab
Vatgajankush Rasa 40 & 80 Tab
Vatari Rasa 40 Tab
Vishtinduk Vati 10 & 50 gm
Vriddhi Vadhika Vatika 40 Tab
Shankh Vati 40 & 80 Tab
Shirshuladivajrarasa 40 Tab
Shilajitvadi Vati 40 & 80 Tab
Shilajitvadi loha 40 Tab
Shukramatrika Vati 80 Tab
Shiva Gutika 40 & 80 Tab
Shoolvarjini Vati 40 Tab
Shothari Mandur 40 & 80 Tab
Shringarabhra Rasa 40 & 80 Tab
Shwaskuthar Rasa 40 & 80 Tab
Shwet Parpati 10gm
Sanshamani Vati 40 & 80 Tab
Sanjivani Vati 80 Tab
Samirpannag Rasa (Kupipakwa) 3 & 5 gm
Saptamrit Loha 20 & 40 Tab
Sarpagandha Ghanvati 40 & 80 Tab
Sarvajwarhar Loha 20 & 40 Tab
Sarivadi Vati 20 & 40 Tab
Sudarshan Ghanvati 40 & 80 Tab
Sutshekhar Rasa 20, 40, & 80 Tab
Somnath Rasa 40 Tab
Smriti Sagar Rasa 40 & 80 Tab
Hridayarnava Rasa 40 & 80 Tab
Suvarna / Hira / Moti Yukta

Product Name Packing
Kamdudha Rasa (M.Y.) 10 & 30 Tab
Kumarkalyan Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Chaturmukh Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Chaturbhuj Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Chintamani Rasa (S.Y.) 10 Tab
Jaymangal Rasa (S.V.Y.) 5 & 10 Tab
Jawahar Mohra (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Trailokya Chintamani Rasa (S.H.Y.) 5 & 10 Tab
Praval Panchamrit Rasa (M.Y.) 10 & 30 Tab
Brahmi Vati (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Balark Rasa ( Kesar Yukta) 5 & 10 Tab
Brihat Kasturi Bhairav Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Brihat Purnachandra Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Brihat Bangeshwar Rasa (S.M.Y.) 10 Tab
Brihat Vat Chintamani Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Makardhwaj Rasa ( Kupipakwa S.G.) 1 gm

Product Name Packing
Madurantak Vati (M.Y.) 5 & 10 Tab
Mahalaxmi Vilas Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Mrigank Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Yogendra Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Ras Raj Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Vasant Kusumakar Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Vatkulantak Rasa 5 & 10 Tab
Vishamjvarantak Loha ( Putpakwa ) 500 mg & 1gm
Shakra Vallabh Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Swaskas Chintamani Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Siddhamakardhwaj Rasa Special (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Suvarna Vasant Malti Rasa (S.M.Y.) 5 & 10 Tab
Suvarna Bhupati Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Suvarna Samir Pannag Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Sutshekhar Rasa (S.Y.) 5 & 10 Tab
Suvarna Parpati (S.Y.) 500 mg & 1 gm